นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

‘ชัยวุฒิ’ เปิดโครงการ ‘ยุวโฆษก’ ปั้นสู่นักสื่อสารที่ดี

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรองหัวหน้าพรรค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ยุวโฆษก by ดร.ส้ม พัชรินทร์” ที่ดำเนินการโดย น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 ปทุมวัน บางรัก สาทร และโฆษกพรรคพลัง พร้อมกล่าวเปิดงาน มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วยตัวแทนยุวโฆษกร่วมสัมภาษณ์นายชัยวุฒิ ถึงแนวทางการรับมือกับข่าวปลอมและภัยจากสื่อออนไลน์ โดยมีนายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.หัวหน้าภาค กทม. ร่วมงานเปิดโครงการ

นายชัยวุฒิกล่าวว่า โครงการยุวโฆษก ที่พปชร.จัดขึ้น โดย ภาคกทม. ที่มีส.ส.พัชรินทร์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ มีเป้าหมาย เพื่อให้ความรู้เยาวชน และนักเรียน สามารถจับประเด็น การพูดคุย บทสนทนา นำไปสู่แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เยาวชนเป็นนักสื่อสารที่ดี สามารถสร้างความเข้าใจสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ครั้งนี้ถือเป็นโครงการนำร่องที่จะขยายไปสู่กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในมิติต่างๆ ส่งเสริมองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานที่สำคัญนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร

น.ส.พัชรินทร์ กล่าวว่า ได้จัดโครงการ “ยุวโฆษก by ดร.ส้ม พัชรินทร์” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์และทันสมัย สร้างเยาวชนนักสื่อสารที่จะนำเสนอแง่มุมดีๆ ในสังคม ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย

โครงการ “ยุวโฆษก by ดร.ส้ม พัชรินทร์”

รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยออนไลน์ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำ โดยนำร่องใน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปลูกจิต โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม พร้อมกันนี้จะขยายโครงการดังกล่าวไปยังโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป

“โครงการ ยุวโฆษก by ดร.ส้ม พัชรินทร์ เป็นโครงการที่ส้มตั้งใจทำมากๆ เพราะทุกวันนี้มีการหลอกลวงทางออนไลน์เยอะมาก เด็กๆ โดนหลอก โดนล่วงละเมิด หรือแม้แต่การคอมเม้นด่ากัน บูลลี่กัน จนเกิดการฆ่าตัวตาย ก็ยังเห็นอยู่เรื่อยๆ เรื่องของการสื่อสารเชิงบวกและการรู้เท่าทันสื่อ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือในอีกแง่นึงคือ เราไม่เผลอไปทำร้ายใคร ส้มเองเป็นโฆษกพรรคและเน้นการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์มาโดยตลอด เลยมาชวนน้องๆ ช่วยกันสร้างการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น เป็นการเติมสิ่งดีๆ เข้าไปในสังคม พร้อมทั้งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และทักษะชีวิตมากมายค่ะ” น.ส.พัชรินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าวยังได้จัดให้มีเวทีสนทนา เพื่อร่วมพูดคุยถึงความเป็นมาของโครงการฯ และนำเสนอผลงานของยุวโฆษกในการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา นำโดย น.ส.พัชรินทร์ และตัวแทนยุวโฆษกจากทั้ง 3 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม และโรงเรียนปลูกจิต ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้แบบเป็นกันเอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ humaneedu.com

UFA Slot

Releated